Κοινότητα

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

St. Patrick's Day Word Search
St. Patrick's Day Word Search
από
Βρες τα ζευγάρια
Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
Ποια λέξη λείπει;
Fundations Unit 1 Week 12
Fundations Unit 1 Week 12
από
Τυχαίες κάρτες
Subtraction Up to 5
Subtraction Up to 5
Γύρνα τα πλακίδια
Teen Numbers
Teen Numbers
από
Τηλεπαιχνίδι
For Anna: Regular and Irregular Past Tense Verbs
For Anna: Regular and Irregular Past Tense Verbs
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
από
Άνοιξε το κουτί
Nonsense Syllable Sort
Nonsense Syllable Sort
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
Wilson 2.5 Thanks, from the Fish Cloze
από
Ποια λέξη λείπει;
Sequencing Session 22
Sequencing Session 22
από
Διάγραμμα με πινέζες
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
Βρες τα ζευγάρια
Feelings
Feelings
Κουίζ
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
από
Τηλεπαιχνίδι
T, F, and B
T, F, and B
από
Τροχός της τύχης
Vowel Sort
Vowel Sort
από
Ταξινόμηση κατά ομάδα
Establishing Emotional Knowledge
Establishing Emotional Knowledge
από
Αντιστοίχιση
ULS February 2022 (Middle)
ULS February 2022 (Middle)
από
Αντιστοίχιση
Give a synonym for these overused words
Give a synonym for these overused words
από
Τροχός της τύχης
Barton 4.2
Barton 4.2
Αντιστοίχιση
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;