Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

5. razred

10000+ αποτελέσματα για '5 razred'

My day - Present Simple
My day - Present Simple Κουίζ
prepositions of time - IN, ON, AT
prepositions of time - IN, ON, AT Ποια λέξη λείπει;
από
Present Simple - Questions
Present Simple - Questions Κουίζ
από
Ordinal Numbers
Ordinal Numbers Αναγραμματισμός
Clothes
Clothes Διάγραμμα με πινέζες
από
Numbers: Sort out the numbers
Numbers: Sort out the numbers Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5
RightOn1 - Unit 3 - present simple tense - revision - task 5 Ποια λέξη λείπει;
από
Comparison of adjectives
Comparison of adjectives Κουίζ
Past Simple
Past Simple Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8
RightOn1 - unit 3 - adverbs of frequency - revision - task 8 Ξεμπέρδεμα
από
There is / There are
There is / There are Κουίζ
από
 Present Simple (affirmative & negative)
Present Simple (affirmative & negative) Κουίζ
Hello world - U3/L1A - Places in town
Hello world - U3/L1A - Places in town Αναγραμματισμός
από
Hello world - U2/L2B - Do/Does
Hello world - U2/L2B - Do/Does Κουίζ
από
Prepositions of place
Prepositions of place Βρες τα ζευγάρια
από
Places in a town (anagram)
Places in a town (anagram) Αναγραμματισμός
Around London
Around London Τηλεπαιχνίδι
Possessive adjectives
Possessive adjectives Αντιστοίχιση
Everyday activities
Everyday activities Αντιστοίχιση
Places in a  town
Places in a town Βρες το ταίρι
από
Health problems
Health problems Βρες το ταίρι
Präsens
Präsens Τροχός της τύχης
από
Comparison of short adjectives
Comparison of short adjectives Τηλεπαιχνίδι
από
Have got
Have got Κουίζ
Present Simple vs Present Continuous
Present Simple vs Present Continuous Τηλεπαιχνίδι
Irregular verbs - Past Simple
Irregular verbs - Past Simple Βρες τα ζευγάρια
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca Κουίζ
από
Months, ordinal numbers
Months, ordinal numbers Αντιστοίχιση
από
SUBJECT PERSONAL PRONOUNS
SUBJECT PERSONAL PRONOUNS Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Choose only possessive adjectives.
Choose only possessive adjectives. Χτύπα το ποντίκι
από
ADVERBS OF FREQUENCY
ADVERBS OF FREQUENCY Κουίζ
από
personal pronouns vs possessive adjectives
personal pronouns vs possessive adjectives Κουίζ
από
Question words -Upitne riječi
Question words -Upitne riječi Αντιστοίχιση
από
Hello world - U2/L3B - Adverbs of frequency
Hello world - U2/L3B - Adverbs of frequency Ξεμπέρδεμα
από
Jobs
Jobs Αντιστοίχιση
RightOn 1 - Unit 3 - revision  - task 2
RightOn 1 - Unit 3 - revision - task 2 Κουίζ
από
DESCRIBING PEOPLE
DESCRIBING PEOPLE Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
The Present Simple negative
The Present Simple negative Ποια λέξη λείπει;
από
Hello world - U2/L1A - Present simple pronunciation
Hello world - U2/L1A - Present simple pronunciation Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Hello world - U1/L3C - Travel
Hello world - U1/L3C - Travel Αντιστοίχιση
από
Maximal 2- Schulfächer
Maximal 2- Schulfächer Χτύπα το ποντίκι
από
Present Simple
Present Simple Κουίζ
από
Decimalni brojevi-brojevni pravac
Decimalni brojevi-brojevni pravac Διάγραμμα με πινέζες
από
Ostern
Ostern Ποια λέξη λείπει;
από
DRŽAVE I GRADOVI
DRŽAVE I GRADOVI Αντιστοίχιση
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred Ποια λέξη λείπει;
Mein Körper - Mein Kopf
Mein Körper - Mein Kopf Διάγραμμα με πινέζες
από
Padeži
Padeži Χτύπα το ποντίκι
από
Healthy and Unhealthy Food
Healthy and Unhealthy Food Ταξινόμηση κατά ομάδα
Hello world - U2/L2A - Can you tell me the time?
Hello world - U2/L2A - Can you tell me the time? Διάγραμμα με πινέζες
από
Kleidung (der, die, das)
Kleidung (der, die, das) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Comparison of adjectives
Comparison of adjectives Κουίζ
από
Hello world - U3/L3C - British and American English
Hello world - U3/L3C - British and American English Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Elementi tekućice
Elementi tekućice Διάγραμμα με πινέζες
από
Razlomci i prikaz na pravcu
Razlomci i prikaz na pravcu Διάγραμμα με πινέζες
Hello world - U4/L1A - Present continuous (6)
Hello world - U4/L1A - Present continuous (6) Κουίζ
από
Verb TO BE
Verb TO BE Κουίζ
από
Ich kann mich vorstellen
Ich kann mich vorstellen Βρες τα ζευγάρια
Das Verb "können"
Das Verb "können" Ξεμπέρδεμα
από
Polovina, trećina i četvrtina
Polovina, trećina i četvrtina Κατηγορίες