Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Abbinamenti nueti

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'abbinamenti nueti'

Espressioni, U11, Nuovo Magari C1 C2
Espressioni, U11, Nuovo Magari C1 C2 Αντιστοίχιση
από
13 Donne e politica
13 Donne e politica Αντιστοίχιση
english alphabet B3
english alphabet B3 Αντιστοίχιση
le parole della scuola
le parole della scuola Αντιστοίχιση
Fjalet magjike / Magic words
Fjalet magjike / Magic words Αντιστοίχιση
από
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI Αντιστοίχιση
από
Gara di velocità sui MESI
Gara di velocità sui MESI Αντιστοίχιση
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate Αντιστοίχιση
Metti in ordine i mesi dell'anno
Metti in ordine i mesi dell'anno Αντιστοίχιση
από
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi Αντιστοίχιση
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE Αντιστοίχιση
από
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika Αντιστοίχιση
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 Αντιστοίχιση
από
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno Αντιστοίχιση
από
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE Αντιστοίχιση
Modi di dire
Modi di dire Αντιστοίχιση
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
από
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali Αντιστοίχιση
Numeri in inglese
Numeri in inglese Αντιστοίχιση
από
Decine e unità
Decine e unità Αντιστοίχιση
από
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole Αντιστοίχιση
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane Αντιστοίχιση
από
Abbinamenti
Abbinamenti Βρες τα ζευγάρια
Days of the week
Days of the week Αντιστοίχιση
από
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE Αντιστοίχιση
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA Αντιστοίχιση
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! Αντιστοίχιση
από
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI Αντιστοίχιση
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti Αντιστοίχιση
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 Αντιστοίχιση
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE Αντιστοίχιση
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville Αντιστοίχιση
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS Αντιστοίχιση
I mestieri
I mestieri Αντιστοίχιση
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS Αντιστοίχιση
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno Αντιστοίχιση
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato Αντιστοίχιση
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO Αντιστοίχιση
από
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO Αντιστοίχιση
I vestiti
I vestiti Αντιστοίχιση
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 Αντιστοίχιση
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE Αντιστοίχιση
από
What`s the date today?
What`s the date today? Αντιστοίχιση
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 Αντιστοίχιση
από
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi Αντιστοίχιση
από
Les nombres
Les nombres Αντιστοίχιση
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte Αντιστοίχιση
από
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 Αντιστοίχιση
school
school Αντιστοίχιση
από
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 Αντιστοίχιση
από
VERBO POTERE
VERBO POTERE Αντιστοίχιση
από
Conta i fiori
Conta i fiori Αντιστοίχιση
από
Personalpronomen - immagini
Personalpronomen - immagini Αντιστοίχιση
Die Zahlen ( 0-12)
Die Zahlen ( 0-12) Αντιστοίχιση
από
 Il verbo essere: indicativo
Il verbo essere: indicativo Αντιστοίχιση
The  Dates
The Dates Αντιστοίχιση
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI Αντιστοίχιση
από