Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Lativo abbinamenti

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'lativo abbinamenti'

Espressioni, U11, Nuovo Magari C1 C2
Espressioni, U11, Nuovo Magari C1 C2 Αντιστοίχιση
από
13 Donne e politica
13 Donne e politica Αντιστοίχιση
english alphabet B3
english alphabet B3 Αντιστοίχιση
le parole della scuola
le parole della scuola Αντιστοίχιση
Fjalet magjike / Magic words
Fjalet magjike / Magic words Αντιστοίχιση
από
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI Αντιστοίχιση
από
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate Αντιστοίχιση
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi Αντιστοίχιση
Abbinamenti
Abbinamenti Βρες τα ζευγάρια
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE Αντιστοίχιση
από
Modi di dire
Modi di dire Αντιστοίχιση
Numeri in inglese
Numeri in inglese Αντιστοίχιση
από
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole Αντιστοίχιση
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane Αντιστοίχιση
από
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE Αντιστοίχιση
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno Αντιστοίχιση
από
Decine e unità
Decine e unità Αντιστοίχιση
από
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali Αντιστοίχιση
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 Αντιστοίχιση
από
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
από
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika Αντιστοίχιση
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE Αντιστοίχιση
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! Αντιστοίχιση
από
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville Αντιστοίχιση
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI Αντιστοίχιση
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO Αντιστοίχιση
I vestiti
I vestiti Αντιστοίχιση
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS Αντιστοίχιση
I mestieri
I mestieri Αντιστοίχιση
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS
ENGLISH, LEVEL 1 - COLOURS Αντιστοίχιση
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
What time is it?
What time is it? Αντιστοίχιση
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO Αντιστοίχιση
από
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato Αντιστοίχιση
Days of the week
Days of the week Αντιστοίχιση
από
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE Αντιστοίχιση
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno Αντιστοίχιση
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti Αντιστοίχιση
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 Αντιστοίχιση
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA Αντιστοίχιση
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 Αντιστοίχιση
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE Αντιστοίχιση
από
What`s the date today?
What`s the date today? Αντιστοίχιση
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 Αντιστοίχιση
από
Les nombres
Les nombres Αντιστοίχιση
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte Αντιστοίχιση
από
school
school Αντιστοίχιση
από
VERBO POTERE
VERBO POTERE Αντιστοίχιση
από
Conta i fiori
Conta i fiori Αντιστοίχιση
από
articoli
articoli Αντιστοίχιση
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi Αντιστοίχιση
από
EURO e CENTESIMI - come si scrive
EURO e CENTESIMI - come si scrive Αντιστοίχιση
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 Αντιστοίχιση
από
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 Αντιστοίχιση
Wie spät ist es?
Wie spät ist es? Αντιστοίχιση
Addizioni
Addizioni Αντιστοίχιση
verbo avere
verbo avere Αντιστοίχιση
 (BA-BE- BI-BO-BU)COLLEGA ALLE SILLABE INIZIALI
(BA-BE- BI-BO-BU)COLLEGA ALLE SILLABE INIZIALI Αντιστοίχιση
από
LE VOCALI
LE VOCALI Αντιστοίχιση