Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Matematica seconda colpisci la talpa

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'matematica seconda colpisci la talpa'

U3 In città ortografia
U3 In città ortografia Χτύπα το ποντίκι
verbo SCEGLIERE presente indicativo
verbo SCEGLIERE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
verbo SALIRE presente indicativo
verbo SALIRE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
il verbo DARE presente indicativo
il verbo DARE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
verbo POTERE presente indicativo
verbo POTERE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
9 Razzismo e immigrazione ortografia
9 Razzismo e immigrazione ortografia Χτύπα το ποντίκι
il verbo FARE presente indicativo
il verbo FARE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
verbo STARE presente indicativo
verbo STARE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
iWjab U4 CLIL Colpisci la talpa
iWjab U4 CLIL Colpisci la talpa Χτύπα το ποντίκι
verbo VOLERE presente indicativo
verbo VOLERE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
verbo SAPERE presente indicativo
verbo SAPERE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
il verbo DIRE indicativo presente
il verbo DIRE indicativo presente Χτύπα το ποντίκι
il verbo DOVERE indicativo presente
il verbo DOVERE indicativo presente Χτύπα το ποντίκι
verbo BERE presente indicativo
verbo BERE presente indicativo Χτύπα το ποντίκι
από
Tabellina del 2 - colpisci le talpe con la moltiplicazione esatta
Tabellina del 2 - colpisci le talpe con la moltiplicazione esatta Χτύπα το ποντίκι
Addizioni e sottrazioni seconda
Addizioni e sottrazioni seconda Χτύπα το ποντίκι
Colpisci la parola giusta
Colpisci la parola giusta Χτύπα το ποντίκι
Colpisci la FRUTTA
Colpisci la FRUTTA Χτύπα το ποντίκι
pari o dispari
pari o dispari Χτύπα το ποντίκι
από
colpisci solo i numeri
colpisci solo i numeri Χτύπα το ποντίκι
COLPISCI I NUMERI
COLPISCI I NUMERI Χτύπα το ποντίκι
από
COLPISCI LE TALPE CON LE ADDIZIONI CORRETTE
COLPISCI LE TALPE CON LE ADDIZIONI CORRETTE Χτύπα το ποντίκι
TABELLINA DEL 9. COLPISCI LE TALPE!
TABELLINA DEL 9. COLPISCI LE TALPE! Χτύπα το ποντίκι
Colpisci gli animali
Colpisci gli animali Χτύπα το ποντίκι
από
I QUADRILATERI
I QUADRILATERI Χτύπα το ποντίκι
από
PARI O DISPARI?
PARI O DISPARI? Χτύπα το ποντίκι
Colpisci Spiderman (doppio compito: allerta e denominazione verbale)
Colpisci Spiderman (doppio compito: allerta e denominazione verbale) Χτύπα το ποντίκι
Frazioni decimali
Frazioni decimali Χτύπα το ποντίκι
από
Amici del 100
Amici del 100 Χτύπα το ποντίκι
Addizioni e sottrazioni entro il 20
Addizioni e sottrazioni entro il 20 Χτύπα το ποντίκι
από
Tabellina del 2
Tabellina del 2 Χτύπα το ποντίκι
από
ripasso ortografico
ripasso ortografico Χτύπα το ποντίκι
από
LE DOPPIE
LE DOPPIE Χτύπα το ποντίκι
από
TROVA I VERBI
TROVA I VERBI Χτύπα το ποντίκι
articoli
articoli Χτύπα το ποντίκι
Talpa triangolo
Talpa triangolo Χτύπα το ποντίκι
από
COLPISCI CERCHIO - controllo impulsività (funzioni esecutive)
COLPISCI CERCHIO - controllo impulsività (funzioni esecutive) Χτύπα το ποντίκι
Attenzione selettiva
Attenzione selettiva Χτύπα το ποντίκι
από
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI
NOMI SINGOLARI E NOMI PLURALI Χτύπα το ποντίκι
από
Le talpe di SC SP ST- Logopedista Giulia Girodo
Le talpe di SC SP ST- Logopedista Giulia Girodo Χτύπα το ποντίκι
από
Le talpe delle doppie-Logopedista Giulia Girodo
Le talpe delle doppie-Logopedista Giulia Girodo Χτύπα το ποντίκι
από
VERBI
VERBI Χτύπα το ποντίκι
PRESENT SIMPLE
PRESENT SIMPLE Χτύπα το ποντίκι
από
discriminazione b d lettura 2- Logopedisto
discriminazione b d lettura 2- Logopedisto Χτύπα το ποντίκι
acchiappa il numero
acchiappa il numero Χτύπα το ποντίκι
Sport
Sport Χτύπα το ποντίκι
ATTENTO AI COLORI! 1
ATTENTO AI COLORI! 1 Χτύπα το ποντίκι
Attenzione inibizione categorizzazione - Logopedisto
Attenzione inibizione categorizzazione - Logopedisto Χτύπα το ποντίκι
Family members
Family members Χτύπα το ποντίκι
από
Colpisci la talpa - CIBI - Logopedista Greta Caligaris
Colpisci la talpa - CIBI - Logopedista Greta Caligaris Χτύπα το ποντίκι
aggettivi qualificativi
aggettivi qualificativi Χτύπα το ποντίκι
από
Giochiamo con le doppie
Giochiamo con le doppie Χτύπα το ποντίκι
sillabe iniziali /k/ -LOGOPEDISTA Marzia Meda-
sillabe iniziali /k/ -LOGOPEDISTA Marzia Meda- Χτύπα το ποντίκι
από
TALPA st_ sp _sc
TALPA st_ sp _sc Χτύπα το ποντίκι
από
discriminazione b d lettura- Logopedisto
discriminazione b d lettura- Logopedisto Χτύπα το ποντίκι
Present Simple 1
Present Simple 1 Χτύπα το ποντίκι
COLPISCI IL ROSSO - controllo impulsività (funzioni esecutive)
COLPISCI IL ROSSO - controllo impulsività (funzioni esecutive) Χτύπα το ποντίκι
COLPISCI BABBO NATALE!
COLPISCI BABBO NATALE! Χτύπα το ποντίκι
από
colpisci le vocali
colpisci le vocali Χτύπα το ποντίκι