Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Past simple - irregular

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'past simple irregular'

Untitled120
Untitled120 Γύρνα τα πλακίδια
από
Untitled116
Untitled116 Γύρνα τα πλακίδια
από
B'Juniot have got Negative
B'Juniot have got Negative Γύρνα τα πλακίδια
Untitled118
Untitled118 Γύρνα τα πλακίδια
από
Untitled119
Untitled119 Γύρνα τα πλακίδια
από
lesson 3 vocabulary
lesson 3 vocabulary Γύρνα τα πλακίδια
Untitled102
Untitled102 Γύρνα τα πλακίδια
από
body parts flashcards
body parts flashcards Γύρνα τα πλακίδια
από
Brown bear what do you see...
Brown bear what do you see... Γύρνα τα πλακίδια
από
CHAPTER 1:EXTRA VOC
CHAPTER 1:EXTRA VOC Γύρνα τα πλακίδια
family members
family members Γύρνα τα πλακίδια
από
plurals - say how many
plurals - say how many Γύρνα τα πλακίδια
BJ: LESSON 6 vanishing list
BJ: LESSON 6 vanishing list Γύρνα τα πλακίδια
Untitled117
Untitled117 Γύρνα τα πλακίδια
από
Apr unit 2 vocab. page 26
Apr unit 2 vocab. page 26 Γύρνα τα πλακίδια
Ee words pre junior vanishing list
Ee words pre junior vanishing list Γύρνα τα πλακίδια
farm animal flashcards
farm animal flashcards Γύρνα τα πλακίδια
από
Untitled186
Untitled186 Γύρνα τα πλακίδια
Routines
Routines Γύρνα τα πλακίδια
Present Simple make a sentence, what do they do...?
Present Simple make a sentence, what do they do...? Γύρνα τα πλακίδια
από
Intermediate Vocabulary - Phrasal Verbs
Intermediate Vocabulary - Phrasal Verbs Γύρνα τα πλακίδια
+Les verbes en -ER (1er groupe)
+Les verbes en -ER (1er groupe) Γύρνα τα πλακίδια
από
Go getter 3 0.4 feelings
Go getter 3 0.4 feelings Γύρνα τα πλακίδια
από
Warm Up Questions KS1
Warm Up Questions KS1 Γύρνα τα πλακίδια
από
Weather
Weather Γύρνα τα πλακίδια
Question Words
Question Words Γύρνα τα πλακίδια
Unit 9 Digital World Speakng
Unit 9 Digital World Speakng Γύρνα τα πλακίδια
Gateway B1 unit 2 Past Continuous v.s. Past Simple
Gateway B1 unit 2 Past Continuous v.s. Past Simple Γύρνα τα πλακίδια
από
PSHE walkabout game
PSHE walkabout game Γύρνα τα πλακίδια
από
connectives and sentence starters
connectives and sentence starters Γύρνα τα πλακίδια
από
THR (complexity approach)
THR (complexity approach) Γύρνα τα πλακίδια
από
Eliminate letters
Eliminate letters
από
DESCRIPTIONS
DESCRIPTIONS Γύρνα τα πλακίδια
από
What does SHE/HE do?
What does SHE/HE do? Γύρνα τα πλακίδια
από
Speakout U, 5.2, Conditionals
Speakout U, 5.2, Conditionals Γύρνα τα πλακίδια
από
Go getter 2 0.4  Clothes this that these those
Go getter 2 0.4 Clothes this that these those Γύρνα τα πλακίδια
από
Citește cuvintele (r/R)
Citește cuvintele (r/R) Γύρνα τα πλακίδια
multi-syllabic words
multi-syllabic words Γύρνα τα πλακίδια
Space Rhyming Words (easy)
Space Rhyming Words (easy) Γύρνα τα πλακίδια
από
alphabet-capitals
alphabet-capitals Γύρνα τα πλακίδια
από
Super minds 1 Unit 7 Do that!
Super minds 1 Unit 7 Do that! Γύρνα τα πλακίδια
από
Super Minds 2 Present Simple + time
Super Minds 2 Present Simple + time Γύρνα τα πλακίδια
JE 6 Unit 7a (słowa do tłumaczenia, układania zdań)
JE 6 Unit 7a (słowa do tłumaczenia, układania zdań) Γύρνα τα πλακίδια
από
Rhyming game
Rhyming game Γύρνα τα πλακίδια
από
colours
colours Γύρνα τα πλακίδια
από
Planets
Planets Γύρνα τα πλακίδια
από
Passive (describe the object)
Passive (describe the object) Γύρνα τα πλακίδια
από
test public
test public Γύρνα τα πλακίδια
test public
test public Γύρνα τα πλακίδια
test public
test public Γύρνα τα πλακίδια
test public
test public Γύρνα τα πλακίδια
test public
test public Γύρνα τα πλακίδια
ecology conversation егэ
ecology conversation егэ Γύρνα τα πλακίδια
από