Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Sorting ea words

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'sorting ea words'

ea
ea Τροχός της τύχης
από
ea words
ea words Τροχός της τύχης
από
Nationalities
Nationalities Άνοιξε το κουτί
από
Το Σταυρόλεξο του Γάμα!
Το Σταυρόλεξο του Γάμα! Σταυρόλεξο
από
Whack-a-mole ee/ea words
Whack-a-mole ee/ea words Χτύπα το ποντίκι
Whack-a-mole ee and ea words
Whack-a-mole ee and ea words Χτύπα το ποντίκι
από
magic letterland C O crossword
magic letterland C O crossword Σταυρόλεξο
από
Pronunciation (sorting)
Pronunciation (sorting) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
ea words
ea words Τροχός της τύχης
από
Read ee and ea words.
Read ee and ea words. Τροχός της τύχης
από
Sorting Vowel teams (ai, ay, ee, ea (all sounds))
Sorting Vowel teams (ai, ay, ee, ea (all sounds)) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
 to be
to be Κουίζ
Healthy/unhealthy sorting
Healthy/unhealthy sorting Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Sorting CVC words by ending
Sorting CVC words by ending Κατηγορίες
από
Helthy/unhealthy sorting
Helthy/unhealthy sorting Ταξινόμηση κατά ομάδα
Find The Missing Sight Word - Grp 1
Find The Missing Sight Word - Grp 1 Ποια λέξη λείπει;
από
Sorting game (categories simple)
Sorting game (categories simple) Ταξινόμηση κατά ομάδα
Words with ea
Words with ea Χτύπα το ποντίκι
από
OG Lv 1 Red Words
OG Lv 1 Red Words Τροχός της τύχης
από
CVCC WORDS A & E
CVCC WORDS A & E Βρες το ταίρι
από
Halloween "to be"
Halloween "to be" Κουίζ
από
EA Words
EA Words Τυχαίες κάρτες
από
Words
Words Αναγραμματισμός
από
Words
Words Αναγραμματισμός
από
Words
Words Βρες το ταίρι
από
Words
Words Αντιστοίχιση
από
words
words Αντιστοίχιση
από
Words
Words Άνοιξε το κουτί
Past simple
Past simple Αντιστοίχιση
Sorting Words into Syllables G1_U27_L1
Sorting Words into Syllables G1_U27_L1 Ταξινόμηση κατά ομάδα
He is-She is-It is (sorting)
He is-She is-It is (sorting) Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Which ea words say long e
Which ea words say long e Χτύπα το ποντίκι
από
Sight Word Bingo! Grp 2
Sight Word Bingo! Grp 2 Τροχός της τύχης
από
colors
colors Κουίζ
Sight Words: then, look, will, are
Sight Words: then, look, will, are Αναγραμματισμός
από
Sight Word Practice
Sight Word Practice Άνοιξε το κουτί
ee or ea
ee or ea Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
cvc words
cvc words Άνοιξε το κουτί
από
sight words
sight words Τροχός της τύχης
CCVC WORDS A & E
CCVC WORDS A & E Τροχός της τύχης
από
The horror question words quiz! - Maestra Giulia
The horror question words quiz! - Maestra Giulia Κουίζ
ee and ea words
ee and ea words Κρεμάλα
suffixes train ride
suffixes train ride Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
'th' bingo
'th' bingo Βρες τα ζευγάρια
Sight Words: then, look, will, are
Sight Words: then, look, will, are Τυχαίες κάρτες
από
CVC A&E MATCHING
CVC A&E MATCHING Αντιστοίχιση
από
✨ Christmas words ✨
✨ Christmas words ✨ Αντιστοίχιση
από
spinner cvc words
spinner cvc words Τροχός της τύχης
από
Question words
Question words Κουίζ
ee vs. ea sort
ee vs. ea sort Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
CVC Words
CVC Words Αναγραμματισμός
από
Christmas words
Christmas words Αντιστοίχιση
από
ea Phonemes
ea Phonemes Βρες το ταίρι
από
Christmas words
Christmas words Κρυπτόλεξο
από
Wh- words
Wh- words Ποια λέξη λείπει;
από
Christmas Words
Christmas Words Αεροπλάνο
από
 hh1
hh1 Τροχός της τύχης
WORDS (PRESCHOOL)
WORDS (PRESCHOOL) Αναγραμματισμός
ee/ea quiz
ee/ea quiz Κουίζ
από