Επικοινωνία


Διεύθυνση email:
Twitter:
Διεύθυνση:
Visual Education Ltd
Lytchett House
13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
BH16 6FA
United Kingdom

Συχνές ερωτήσεις


Πώς μπορώ να διορθώσω ένα πρόβλημα λογαριασμού χρήστη;

Ορισμένα συνηθισμένα ζητήματα μπορούν να λυθούν online:

Ξέχασα τον κωδικό μου
Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων
Διαχείριση πληρωμών

Άλλα ζητήματα μπορούν να λυθούν μέσω email help@wordwall.net.Πώς μπορώ να αναφέρω ένα ζήτημα ή να κάνω ένα αίτημα;

Για να υποβάλετε μια ιδέα για βελτίωση ή να αναφέρετε ένα σφάλμα υπάρχουν πεδία ανατροφοδότησης, στο κάτω μέρος των περισσότερων σελίδων.

Εναλλακτικά, στείλτε email στην ομάδα ανάπτυξης στο help@wordwall.net.Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;