1) Στον Πελοποννησιακό πόλεμο βασικοί αντίπαλοι ήταν a) Η Κόρινθος με την Κέρκυρα b) Η Σπάρτη με την Αθήνα c) Η Σπάρτη με τη Μακεδονία 2) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε το a) 425 π.Χ. b) 821 π.Χ. c) 431 π.Χ 3) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν a) επεκτατικός b) εμφύλιος c) σύντομος 4) Μια από τις αιτίες του πολέμου ήταν a) Η αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας b) Η αυξανόμενη δύναμη της Σπάρτης  c) Η βοήθεια της Αθήνας στην Κέρκυρα 5) Μια από τις αιτίες του πολέμου ήταν  a) Η επιθυμία της Αθήνας να επεκταθεί εμπορικά στη δυτική Ελλάδακαι την Ιταλία b) Η επιθυμία της Σπάρτης να επεκταθεί εμπορικά. c) Η βοήθεια της Αθήνας στην Κέρκυρα 6) Αφορμή για τον πελοποννησιακό πόλεμο ήταν a) Η αυξανόμενη δύναμη της Αθήνας b) Η αυξανόμενη δύναμη της Σπάρτης c) Η βοήθεια της Αθήνας στην Κέρκυρα 7) Στον δεύτερο χρόνο του πολέμου οι Αθηναίοι κλείστηκαν στα a) Μακρά Τείχη b) Κυκλώπεια Τείχη c) πουθενά 8) Οι Αθηναίοι υπέφεραν από μια θανατηφόρα αρρώστια,  a) τον κορωνοϊό  b) τον λοιμό  c) την ανεμοβλογιά. 9) Στον Πελοποννησιακό πόλεμο νίκησαν οι  a) Αθηναίοι b) οι Σπαρτιάτες 10) Οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν  (παραπάνω από μια σωστή απάντηση) a) να παραδώσουν όλα τους τα πλοία b) να παραδώσουν όλα τους τα πλοία, εκτός από 12  c) να γκρεμίσουν τα Μακρά τείχη d) να γυρίσουν πίσω οι εξόριστοι δημοκρατικοί e) να γυρίσουν πίσω οι εξόριστοι ολιγαρχικοί

Παιχνίδι γνώσεων Ιστορίας

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;