der Fluß - rzeka, es gibt - jest, są, in der Stadt - w mieście, ich bin im Gebirge - jestem w górach, Ich fahre ins Gebirge - jadę w góry, hoch - wysoki, niedrig - niski, groß - wysoki ,duży, klein - niski, mały, selten - rzadko, die Dusche, duschen - prysznic, laut, leise - głośno, cicho, teuer, billig - drogi, tani, Schade - szkoda, Lust auf etwas haben - mieć na cos ochotę, die ganze Zeit - cały czas, viel Spaß - udanej zabawy, baw sie dobrze, Er war gestern an der Ostsee - nad Bałtykiem, buchstabieren - przeliterować, hübsch - piękny, schön, häßlich - ładny, brzydki, fast - prawie, besuchen - uczęszczać , odwiedzać, Was sammelst du ? - Co kolekcjonujesz ?, sauber, schmutzig - czysty, brudny, warm, kalt - ciepły, zimny, heiß - gorący, der Mensch, die Menschen - człowiek, ludzie, Du bist wieder da. - Jesteś znowu tutaj., müde - zmęczony,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;