Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Ουσιαστικά: καναρίνια, ζωγραφική, βιβλία, καθάρισμα, τρέξιμο, πολυκατοικίας, υπολογιστής, φωνών, αετός, μήλο, περιστέρι, κουρτίνα, τόξων, βέλος, πουκάμισο, φαρμακείο, νοσοκομεία, κιβώτιο, λύκος, τοίχοι, Επίθετα: ζωηρός, απίθανη, βαρετή, κακό, μεγάλου, φανταστικών, κόκκινα, μικρές, καθαρού, δυνατοί, πολύχρωμες, κομψό, πέτρινος, νόστιμη, ζυμωτός, λευκά, πικρών, φιλική, χρυσο, αλμυρές,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά