Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) σκουλαρίκι a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 2) γιατρός a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 3) μπαούλο a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 4) συλλογή a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 5) θάμνος a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 6) κατσαρίδα a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 7) κουνουπίδια a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 8) σκύλοι a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 9) γάτες a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 10) παπουτσιών a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 11) λογιστών a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 12) ανθρώπους a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 13) ντοματών a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 14) κάμπιες a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 15) καλαμποκιών a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 16) γαϊδάρου a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 17) φράγματος a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος 18) αυλής a) Αρσενικό γένος b) Θηλυκό γένος c) Ουδέτερο γένος

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά