πόσον - καιρό;, εδώ - και, κάνουμε - παρέα, αύριο - μεθαύριο, ωραία - ιδέα, μιλάμε - πάλι, περιμένω - τηλέφωνο, κανονίζουμε - τίποτα;,

Ελληνικά Α σελ. 81 ζευγάρια

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;