Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ...ρανός a) αι b) οι c) ει d) ου 2) ...ρήνη a) ει b) οι c) αι d) ου 3) λ...λ...δι a) ει b) οι c) αι d) ου 4) π...δί a) ει b) οι c) αι d) ου 5) φίλ... a) ει b) οι c) αι d) ου 6) παπαγάλ... a) ει b) οι c) αι d) ου 7) σημ...α a) ει b) οι c) αι d) ου 8) β...νό a) ει b) οι c) αι d) ου 9) σχολ...ο a) ει b) οι c) αι d) ου 10) κ...ρός a) ει b) οι c) αι d) ου 11) άν...ξη a) ει b) οι c) αι d) ου 12) φρ...τα a) ει b) οι c) αι d) ου 13) χ...λη a) ει b) οι c) αι d) ου 14) π...π...λο  a) ει b) οι c) αι d) ου

Διάλεξε το σωστό δίψηφο φωνήεν

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Dwroulia ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής - Ελλάδα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά