θεραπεύω - γιατρεύω, εργασία - δουλειά, νιώθω - αισθάνομαι, θόρυβος - φασαρία, κουβεντιάζω - συζητώ, βαδίζω - περπατώ, κατάστημα - μαγαζί, φεγγάρι - σελήνη, άποψη - γνώμη, μάχη - αγώνας,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;