Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) χόρεψα a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 2) πότιζαν a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 3) θα ψαρεύουμε a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 4) τρέχετε a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 5) άρχισες a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 6) θα αγαπήσουν a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 7) θα έχω πιστέψει a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 8) λατρεύουμε a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 9) ενθουσιάστηκε a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί 10) θα νικήσουμε a) εγώ b) εσύ c) αυτός d) εμείς e) εσείς f) αυτοί

Τα πρόσωπα των ρημάτων

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά