Πώς βοήθησε η εκκλησία τον αυτοκράτορα Ηράκλειο να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα;, Τι ήταν ο Ακάθιστος Ύμνος;, Τι ήταν οι δρόμωνες;, Τι ήταν το υγρό πυρ και πώς βοήθησε τους Βυζαντινούς;, Τι ήταν οι Σαρακηνοί;, Τι ήταν οι Ακρίτες;, Πώς περνούσαν οι Ακρίτες την περίοδο ειρήνης;, Ποιος ήταν ο πιο ξακουστός Ακρίτας;, Τι ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος;, Ποιο ήταν το έργο του Κύριλλου και Μεθόδιου;, Ποιος επινόησε το σλαβικό αλφάβητο και πώς αλλιώς λέγεται;, Ποια περίοδο εκχριστιανίστηκαν οι Βούλγαροι;, Ποια περίοδο εκχριστιανίστηκαν οι Ρώσοι;.

Επανάληψη 4ης ενότητας Ιστορία Ε' Δημοτικού

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;