Σωστό!: Το αίμα ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματός μας., Οι δύο κοιλίες της καρδιάς δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. , Οι κόλποι επικοινωνούν με τις κοιλίες με βαλβίδες., Το μέγεθος της καρδιάς είναι όσο η γροθιά μας. , Κάθε υγιής άνθρωπος ηλικίας 18-65 μπορεί να δίνει αίμα από 1έως 4φορές τον χρόνο., Λάθος!: Το αίμα στις φλέβες είναι πλούσιο σε οξυγόνο., Το αίμα στις αρτηρίες περιέχει διοξείδιο του άνθρακα.,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;