Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
98 - 65 + 33 =, 97 - 84 + 13 =, 91 - 74 + 17 =, 95 - 29 + 66 =, 90 - 77 + 13 =, 86 - 48 + 38 =, 99 - 72 + 27 =, 94 - 81 + 13 =, 57 - 16 + 41 =, 82 - 25 + 57 =,

Προσθέτω και επιλέγω το σωστό

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά