Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) ........ βιβλίο διάβασες τελευταία; a) ποιο b) πιο 2) Σταμάτα ........! Πόνεσε το κεφάλι μου. a) πια b) ποια 3) Αυτό που πήρες είναι το.........ακριβό απο όλα. a) πιο b) ποιο 4) ........ παιδί μπορεί να πηδήξει........ψηλά; a) ποιο, πιο b) πιο, ποιο 5) ........ ζώα κινδυνεύουν...........να εξαφανιστούν; a) ποια,πια b) πια,ποια 6) Η Κατερίνα μου περίγραψε ________ παιχνίδι της έφερε ο Άγιος Βασίλης. a) ποιο b) πιο 7) ________ κυρία έχει σειρά να περάσει; a) ποια b) πια 8) Κουράστηκα _______ να κάνω τα ίδια πράγματα. a) ποια b) πια 9) Το φόρεμα της Ελένης είναι _______ κοντό από της Τάνια. a) ποιο b) πιο 10) ________ κουρελιασμένο βιβλίο δεν υπήρχε στη βιβλιοθήκη. a) πιο b) ποιο 11) Σταμάτα ________ να είσαι θυμωμένη! a) ποια b) πια 12) Με ρώτησε _________ μέρα θα πάμε στο θέατρο. a) ποια b) πια 13) ________ ωραίο φόρεμα δεν έχω ξαναδεί! a) ποιο b) πιο 14) Σταμάτα να με ρωτάς________ώρα θα βγούμε διάλειμμα. a) ποια b) πια 15) Εγώ έχω τους ______ έξυπνους φίλους. a) πιο b) ποιο

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά