Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Θα αγοράσω ........ σοκολάτες. a) της b) τις 2) Θα μιλήσω με ......... δάσκαλο. a) τον b) των 3) Το μολύβι είναι ....... κυρίας. a) της b) τις 4) Θα γράψω ...... κωδικό. a) των b) τον 5) Οι συμβουλές ....... γιατρών. a) των b) τον 6) Φέρε μου ....... μπάλες. a) της b) τις 7) Θα πάω βόλτα με ....... αδερφό μου. a) των b) τον 8) Τα κοσμήματα ...... κυριών. a) των b) τον 9) Να ακούς ..... συμβουλές της δασκάλας. a) της b) τις 10) Στο σχολείο απαγορεύεται η χρήση ..... κινητών τηλεφώνων. a) τον b) των

Εκπαιδευτικός: Καλλιοντζής Γεώργιος Διάλεξε το κατάλληλο άρθρο.

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά