1) πόσο καιρό κράτησε ο τρωικός πόλεμος; a) 20 χρόνια b) 7 χρόνια c) 2 μήνες d) 10 χρόνια e) 5 μηνες f) 3 μήνες 2) ποιος σκέφτηκε τον δούρηο ήπο; a) ηάσονας b) πελιας  c) οδησέας d) έκτορας e) αγαμένονας f) αχιλέας 3) ποια θεά ηποσιέθηκε στον πάρι οτι αμα της δόσει το χρησό μήλο να τον κάνει γενέο πολεμιστή; a) ήρα b) αφροδίτη c) αθηνά 4) η θεά Αθηνά με ποιούς ήταν; a) τρώες b) αχαιούς 5) σε ποια θεά έδοσε το χρησό μήλο ο πάρις; a) Αθηνά b) Αφροδίτη c) Ήρα

κουίζ τρωικός πόλεμος

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;