Κυρία διευθύντρια τι ____; Πώς ____ κύριε Δημήτρη; Γεια ____ κυρία! Πότε ____; ____ Δήμαρχε πρέπει να ____ την πόλη. Γεια σας! ____ με ____ προηγουμένως; Δεν είχα τον αριθμό ____. Φίλε μου Κώστα, μου ____ ____ παρακαλώ το μολύβι μου; Μαμά ____ να μου ____ σε ____ αυτό το δώρο;

Πληθυντικός ευγενείας

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;