αμάξι - αυτοκίνητο, άσπρος - λευκός, κοιτάζω - βλέπω, λουλούδι - άνθος, γνώμη - άποψη, κρύο - παγωνιά, στέγη - σκεπή, χοντρός - παχουλός,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;