Προστακτική Ενεστώτα: άνοιγε-ανοίγετε, μίλα-μιλάτε, παίζε-παίζετε, τρώγε-τρώγετε, φτιάχνε-φτιάχνετε, διάβαζε-διαβάζετε, δένε-δένετε, λύνε-λύνετε, σβήνε-σβήνετε, κόβε-κόβετε, κοίταζε-κοιτάζετε, λέγε-λέγετε, Προστακτική Αορίστου: άνοιξε-ανοίξτε, μίλησε-μιλήστε, παίξε-παίξτε, φάε-φάτε, φτιάξε-φτιάξτε, διάβασε-διαβάστε, δέσε-δέστε, λύσε-λύστε, σβήσε-σβήστε, κόψε-κόψτε, κοίταξε-κοιτάξτε, πες-πέστε,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;