1) Πώς ξεχωρίζουμε έναν δεκαδικό αριθμό από έναν ακέραιο αριθμό; a) Από την υποδιαστολή (,) b) Από τις Μονάδες (Μ) c) Από τις Μονάδες (Μ)Από τις Δεκάδες (Δ) d) Από τις Εκατοντάδες (Δ) 2) Η υποδιαστολή χωρίζει τον ακέραιο αριθμό σε ακέραιο μέρος και δεκαδικό μέρος; a) Σωστό b) Λάθος 3) Η υποδιαστολή χωρίζει τον δεκαδικό αριθμό σε ακέραιο μέρος και δεκαδικό μέρος; a) Σωστό b) Λάθος 4) 1.234,567 - Το πρώτο ψηφίο πριν την υποδιαστολή (δηλαδή το 4), στο ακέραιο μέρος, τι θέση έχει; a) Δεκάδες (Δ) b) Μονάδες (Μ) c) Εκατοντάδες (Ε) d) Μονάδες Χιλιάδων (Μ.Χ.) 5) 1.234,567- Το δεύτερο ψηφίο πριν την υποδιαστολή (δηλαδή το 3), στο ακέραιο μέρος, τι θέση έχει; a) Δεκάδες (Δ) b) Μονάδες (Μ) c) Εκατοντάδες (Ε) d) Μονάδες Χιλιάδων (Μ.Χ.) 6) 1.234,567 - Το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 5), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει; a) δέκατα (δεκ.) b) εκατοστά (εκ.) c) χιλιοστά (χιλ.) d) δεκάκις χιλιοστά (δεκ. χιλ.) 7) 1.234,567 - Το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 6), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει; a) δέκατα (δεκ.) b) εκατοστά (εκ.) c) χιλιοστά (χιλ.) d) δεκάκις χιλιοστά (δεκ. χιλ.) 8) 1.234,567 - Το τρίτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 7), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει; a) δέκατα (δεκ.) b) εκατοστά (εκ.) c) χιλιοστά (χιλ.) d) δεκάκις χιλιοστά (δεκ. χιλ.) 9) Ο δεκαδικός αριθμός τρία δέκατα είναι... a) 0,3 b) 0,03 c) 0,003 d) 3,0 10) Ο δεκαδικός αριθμός τρία εκατοστά είναι... a) 0,3 b) 0,03 c) 0,003 d) 3,0

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;