Από την υποδιαστολή (,) - Πώς ξεχωρίζουμε έναν δεκαδικό αριθμό από έναν ακέραιο αριθμό;, Λάθος - Η υποδιαστολή χωρίζει τον ακέραιο αριθμό σε ακέραιο μέρος και δεκαδικό μέρος;, Σωστό - Η υποδιαστολή χωρίζει τον δεκαδικό αριθμό σε ακέραιο μέρος και δεκαδικό μέρος;, Μονάδες (Μ) - 1.234,567 - Το πρώτο ψηφίο πριν την υποδιαστολή (δηλαδή το 4), στο ακέραιο μέρος, τι θέση έχει;, Δεκάδες (Δ) - 1.234,567- Το δεύτερο ψηφίο πριν την υποδιαστολή (δηλαδή το 3), στο ακέραιο μέρος, τι θέση έχει;, δέκατα (δεκ.) - 1.234,567 - Το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 5), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει;, εκατοστά (εκ.) - 1.234,567 - Το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 6), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει;, χιλιοστά (χιλ.) - 1.234,567 - Το τρίτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (δηλαδή το 7), στο δεκαδικό μέρος, τι θέση έχει;, 0,3 - Ο δεκαδικός αριθμός τρία δέκατα είναι..., 0,03 - Ο δεκαδικός αριθμός τρία εκατοστά είναι...,

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (2)

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;