1) «Οι ηθοποιοί είναι καλλιτέχνες». Τι είδους πρόταση είναι αυτή; a) Aπλή b) Επαυξημένη c) Ελλειπτική 2) «Η Μαρία φοράει μοντέρνα ρούχα». Τι είδους πρόταση είναι αυτή; a) Απλή b) Επαυξημένη c) Ελλειπτική 3) «Ο καθηγητής κάνει παρατήρηση στον μαθητή». Τι είδους πρόταση είναι αυτή; a) Απλή b) Επαυξημένη c) Ελλειπτική 4) "Βρέχει" .Τι είδους πρόταση είναι αυτή; a) Απλή b) Επαυξημένη c) Ελλειπτική 5) «Τι ωραία ημέρα!» Η πρόταση είναι.... a) Επιφωνηματική b) Αποφαντική c) Ερωτηματική 6) «Ο διαρρήκτης παραβίασε την πόρτα.» Ποιο είναι το ρηματικό μέρος; a) Παραβίασε την πόρτα b) ο διαρρήκτης c) την πόρτα 7) «Ο Γιώργος πάει για μπάνιο.» Ποιο είναι το ονοματικό μέρος ; a) Ο Γιώργος b) πάει c) πάει για μπάνιο 8) «Στη μεσογειακή διατροφή καταναλώνονται πολλά όσπρια.»Τι είναι συντακτικά η μεσογειακή; a) υποκείμενο b) αντικείμενο c) επιθετικός προσδιορισμός 9) «Ο πρωινός ήλιος ζέσταινε με τις ακτίνες του.» Να βρείτε τον επιθετικό προσδιορισμό. a) ήλιος b) ακτίνες c) πρωινός 10) «Η Ελένη κάθεται.» Σε ποια διάθεση είναι το ρήμα; a) ενεργητική b) παθητική c) ουδέτερη 11) Η Ελένη κοιμάται. Σε ποια φωνή είναι το ρήμα; a) ενεργητική b) ουδέτερη c) παθητική 12) «Πολλοι γεννιούνται φτωχοί». Τι είναι συντακτικά οι «φτωχοί»; a) υποκείμενο b) αντικείμενο  c) κατηγορούμενο 13) «Οι εθελοντές έγιναν χίλιοι». Τι μέρος του λόγου είναι το κατηγορούμενο; a) αριθμητικό b) ουσιαστικό c) μετοχή 14) Ποιο είναι το επιθήμα της λέξης προβάρω; a) άρω b) προ c) πρόβα 15) «Θα σου στείλω χρήματα». Να μεταφέρεις την πρόταση στον παρατατικό. a) Θα σου έστελνα χρήματα. b) Σου έστειλα χρήματα. c) Σου έστελνα χρήματα. 16) Θόρυβος-πόλεις. Σχημάτισε μια φράση με το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική. a) Η πόλη έχει θόρυβο b) Ο θόρυβος των πόλεων c) Η πόλη των θορύβων 17) Συμμετείχε στις εργασίες του ...........οργανισμού. a) διεθνή b) διεθνές c) διεθνούς 18) Από το ρήμα «κρατούμαι» να φτιάξεις ένα παράγωγο ουσιαστικό που να δηλώνει τόπο. a) κράτηση b) κρατητήριο c) κρατερός 19) Ποια είναι η γενική ενικού του ουσιαστικού η πρόοδος; a) της προόδου b) της πρόοδου c) των προόδων 20) Το ρήμα «μπορώ» σε ποια συζυγία και τάξη ανήκει; a) A συζυγία β΄ τάξη b) Β συζυγία β΄ τάξη  c) Β συζυγία α΄ τάξη  21) Να σχηματίσεις το β’ ενικό πρόσωπο ενεστώτα οριστικής του ρήματος αγαπώ στην παθητική φωνή. a) αγαπάς b) αγαπιέσαι c) αγαπούσα

Νεοελληνική Γλώσσα - Γυμνάσιο

από

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;