Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Hi - Alicia,, How are you? - I hope you are well!, In your last letter - you asked me about my family., I live with - my mum and dad and my siblings., We also have a dog. He - is lovely!, My dad usually does - the cooking at the weekend, and my mum cooks - during the week., Me and my brother have - to tidy our rooms on Saturday., My sister takes - out the rubbish every morning, and my brother walks - the dog in the evening., Your project about families - sounds interesting., Which subject at school  - is it?, Let me know - if you need more information from me., Take care, - Emma.,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά