1) Μετά από την απομάκρυνση του Όθωνα, βασιλιάς της Ελλάδας έγινε a) ο Γεώργιος Κ. b) ο Γεώργιος Λ. c) ο Ο Κωνσταντίνος Β. d) ο Γεώργιος Α' 2) Ως δώρο για το νέο βασιλιά, οι Άγγλοι προσέφεραν στην Ελλάδα a) ένα κουτί γλυκά b) ένα καινούριο αυτοκίνητο c) τα Επτάνησα d) μία μπάλα ποδοσφαίρου 3) Την περίοδο της βασιλείας του Γεώργιου Α', εκτός από τα Επτάνησα, στην Ελλάδα προσαρτήθηκαν a) το Παρίσι και το Λονδίνο b) η Θεσσαλία και η Άρτα c) η Ρώμη και το Βατικάνο d) η Γροιλανδία και η Δανία 4) Την περίοδο της βασιλείας του Γεώργιου Α', πρωθυπουργός της Ελλάδας διετέλεσε ο a) Χαρίλαος Βαττής b) Χαρίλαος Φλωράκης c) Χαρίλαος Τρικούπης d) Χαρίλαος απ' τ' άσπρα χώματα 5) Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν a) δάσκαλος b) νομικός και διπλωμάτης c) ποδοσφαιριστής d) Βασιλιάς 6) Ένα από τα μεγάλα έργα που έγιναν την περίοδο της πρωθυπουργίας του Τρικούπη ήταν a) η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου b) η γέφυρα του Ρίο-Αντίρριο c) ο Παρθενώνας d) η Πορτάρα 7) Για να βρει χρήματα και να ολοκληρώσει τα σημαντικά έργα για την Ελλάδα, ο Τρικούπης a) χρησιμοποίησε τα χρήματα της χώρας επειδή του έφταναν b) έβαλε και από την τσέπη του c) τους είπε θα τους πληρώσει όταν πιάσει το λαχείο d) πήρε μεγάλα δάνεια από τις ξένες δυνάμεις 8) Το 1893 επειδή η χώρα δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα δάνεια που είχε πάρει, ο Τρικούπης a) κρύφτηκε σε μια σπηλιά b) έφυγε για την Αμερική c) κήρυξε πτώχευση d) πούλησε το αμάξι του 9) Αυτή είναι η μοναδική φορά στην Ιστορία της Ελλάδας που δανείστηκε πολλά χρήματα και δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει a) Όχι, έχει δανειστεί κι άλλες φορές b) Ναι, δε χρωστάμε τίποτα 10) Όταν μία χώρα χρωστάει χρήματα που δεν μπορεί να πληρώσει τότε a) την κλειδώνουν b) την πουλάνε c) μπαίνει σε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο d) αλλάζει όνομα

Η βασιλεία του Γεωργίου Α'- Ο Χαρίλαος Τρικούπης

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;