10-4= - 6, 7-5= - 2, 5-3= - 2, 5-4= - 1, 7-6= - 1, 6-3= - 3, 4-2= - 2, 5-1= - 4, 10-7= - 3, 8-6= - 2, 9-4= - 5,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;