1) Ποιες ήταν οι κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης στην Ελλάδα; 2) Ποιους όρους περιλάμβανε η συνθήκη της Λοζάνης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις; 3) Τι ήταν η δίκη των έξι; 4) Πώς διευθετήθηκαν οι ελλληνοτουρκικές σχέσεις με την ανακωχή των Μουδανιών; 5) Το κίνημα του 1922: αίτια, φορείς, επιδιώξεις. 6) Ποιο ήταν το έργο της ελληνικής διοίκησης στην Σμύρνη; 7) Ποια γεγονότα έκαναν την Αντάντ επιφυλακτική ως προς τη δυνατότητα της Ελλάδας να διοικεί την περιοχή της Σμύρνης; 8) Πώς επήλθε για τους Έλληνες η μικρασιατική καταστροφή; 9) Τι ήταν το δημοκρατικό μανιφέστο; 10) Με ποιο τρόπο κατάφερε να προχωρήσει γρήγορα η επαναστατική κυβέρνηση στη διανομή γαιών σε ακτήμονες [πηγή 2]; 11) Ποιες κοινωνικές αλλαγές έκανε στην Τουρκία ο Κεμάλ μετά τη συνθήκη της Λοζάνης; 12) Τι ήταν η ΕΑΠ και πώς αποκαταστάθηκαν οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα; 13) Ποια ήταν η σημασία του όρου πρόσφυγας; 14) Τι σήμαινε η άφιξη των προσφύγων σε πολιτικό επίπεδο; 15) Τι σήμαινε η άφιξη των προσφύγων σε οικονομικό επίπεδο; 16) Τι σήμαινε η άφιξη των προσφύγων σε κοινωνικό επίπεδο;

Ιστορία γ΄γυμν. Μικρασιατικά

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;