στάδιο - γήπεδο, τραβάω - σέρνω, τρικυμία - φουρτούνα, καΐκι - βάρκα , πάτωμα - δάπεδο, γιατί - διότι, όμορφος - ωραίος, περίπατος - βόλτα,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;