1) Πώς γράφεται η λέξη; a) τελιώνω b) τελειόνω c) τελειώνω 2) Πώς γράφεται η λέξη; a) κανίς b) κανείς 3) Πώς γράφεται η λέξη; a) λεμός b) λαιμός 4) Πώς γράφεται η λέξη; a) απορώ b) απωρώ 5) Πώς γράφεται η λέξη; a) γρίφος b) γρήφος 6) Πώς γράφεται η λέξη; a) γλώσσα b) γλώσα 7) Πώς γράφεται η λέξη; a) χαίρι b) χέρι 8) Πώς γράφεται η λέξη; a) αυτιά b) αφτιά 9) Πώς γράφεται η λέξη; a) αρχίο b) αρχείο 10) Πώς γράφεται η λέξη; a) χαρακτίρας b) χαρακτήρας 11) Πώς γράφεται η λέξη; a) θημάμαι b) θυμάμε c) θυμάμαι 12) Πώς γράφεται η λέξη; a) οικία b) ηκοία 13) Πώς γράφεται η λέξη; a) ριθμός b) ρυθμός 14) Πώς γράφεται η λέξη; a) κάπιος , κάπια, κάπιο b) κάποιος , κάποια, κάποιο 15) Πώς γράφεται η λέξη; a) άλλος b) άλος 16) Πώς γράφεται η λέξη; a) τίποτε b) τίπωτε 17) Πώς γράφεται η λέξη; a) ύχος b) ήχος

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;