1. Οι πολεμιστές πολεμούσαν από το ____ του κάστρου. 2. Ο εξωτερικός ____ θέλει βάψιμο. 3. Δύσκολοι ____ για πρίγκιπες. 4. Φύσηξε αεράκι και έσβησε το ____ που είχαμε ανάψει. 5. Οι δύο ____ της Γης είναι ο βόρειος και ο νότιος. 6. Ζει χρόνια τώρα σε μια μεγάλη ____. 7. H ____ του ανθρώπου από το περιβάλλον είναι άμεση και στενή. 8. Οι στρατιώτες παρέλασαν με πλήρη πολεμική ____. 9. Ψάξε στο λεξικό να βρεις τα ____ «έπαρση» και «άρση». 10.Τα αστικά και βιομηχανικά ____ αποτελούν τη βασική αιτία ρύπανσης του περιβάλλοντος. 11. Θα κάνω ένα μικρό ____ στη δουλειά μου. 12. Κατάπιε κατά λάθος ένα υγρό ____ από διάφορες χημικές ουσίες. 13. Τι σε ____ αν θα μπορέσω να έρθω; 14. Στις αρκούδες αρέσει το ____. 15. Πονάει το ____ μου. 16. Τι θέλει ____ και μας ταλαιπωρεί έτσι; 17. Κάθε πρώτη του μήνα πρέπει να πληρώνει το ____. 18. Ήταν πολύ δύσκολη η ____ στον αγώνα. 19. O πρωθυπουργός έκανε ____ στο λαό για ομοψυχία. 20. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας η ____ των ηθών. 21. Με πονάει ο ____ μου, γιατί τον χτύπησα χθες. 22. Θα ήθελα να έρθω ____ δεν τελείωσα τα μαθήματά μου. 23. Δεν θέλω να ____ τίποτα στραβό αυτή τη φορά. 24. Αυτή τη φορά δεν ήταν η ____ με το μέρος του.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;