1) Μετά την έξωση του Όθωνα, οι Δυνάμεις αναγόρευσαν βασιλιά των Ελλήνων a) τον Λεοπόλδο του Σαξκκόμπουργκ b) τον Αλφρέδο, πρίγκιπα της Αγγλίας c) τον 18χρονο Δανό πρίγκιπα Γουλιέλμο-Γεώργιο Γκλύξμπουργκ με το όνομα Γεώργιος 2) Η Αγγλία πρόσφερε στο νέο βασιλιά a) τα Δωδεκάνησα b) τα Επτάνησα c) τις Σποράδες 3) Ο Γεώργιος στην ψηφοφορία επιλογής βασιλιά που είχε γίνει είχε πάρει a) 240.000 ψήφους b) 6 ψήφους c) 20.000 ψήφους 4) Το νέο σύνταγμα του 1864 όριζε ως πολίτευμα της χώρας a) τη συνταγματική μοναρχία b) τη βασιλευόμενη δημοκρατία c) την απόλυτη μοναρχία 5) Ο βασιλιάς οριζόταν a) απόλυτος άρχοντας b) ανώτατος άρχοντας της πολιτείας. 6) Τη νομοθετική εξουσία θα ασκούσαν a) ο βασιλιάς, η Βουλή και η Γερουσία b) ο βασιλιάς και η Βουλή c) ο βασιλιάς και η Γερουσία 7) Η εκτελεστική εξουσία ασκούνταν a) από τον βασιλιά με τη συνεργασία υπουργών που διόριζε ο ίδιος b) από το βασιλιά c) από τους Υπουργούς 8) Η δικαστική εξουσία a) ελεγχόταν από το βασιλιά b) έγινε ανεξάρτητη 9) το 1881 ενσωματώθηκε στην Ελλάδα a) η Θεσσαλία b) η Μακεδονία c) η Κρήτη 10) Το μεγάλο πρόβλημα της λειτουργίας του πολιτεύματος ήταν a) οι υπερεξουσίες του βασιλιά b) οι πελατειακές σχέσεις c) η αυθαιρεσία των υπουργών 11) Ο κυριότερος παράγοντας πολιτικής αστάθειας ήταν a) ο βασιλιάς b) η Βουλή c) οι δικαστές 12) Ο Χαρίλαος Τρικούπης εξέφρασε την αντίθεση του σε όσα συνέβαιναν στο χώρο της πολιτικής με το άρθρο του a) «Τις πταίει;» b) Πού οδεύουμε; c) Ποίο το μέλλον της χώρας; 13) Σύμφωνα με την αρχή της δεδηλωμένης  a) πρωθυπουργός γινόταν όποιος εκλεγόταν άμεσα από το λαό b) πρωθυπουργός γινόταν όποιος ήθελε ο Βασιλιάς c) ο βασιλιάς θα έπρεπε να διορίζει πρωθυπουργό μόνο εκείνον που θα είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας της Βουλής. 14) Η εναλλαγή του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη στην εξουσία για μια δεκαετία ονομάστηκε a) δικομματισμός b) δυαρχία c) απολυταρχία 15) Ο Τρικούπης κατασκεύασε μεγάλα έργα (τρεις σωστές απαντήσεις) a) διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου b) σιδηροδρομικό δίκτυο c) γέφυρα Ρίου Αντιρρίου d) δρόμους e) μετρό 16) Ο Τρικούπης θέσπισε   a) αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης στο δημόσιο b) τα ρουσφέτια 17) Ο Τρικούπης ήταν οπαδός της Μεγάλης Ιδέας a) αλλα΄υποστήριζε την ειρηνική συνύπαρξη με την Οθωμανική αυτοκρατορία b) και για υτό έκανε πόλεμο με την Οθωμανική αυτοκρατορία c) και για αυτό πήρε μέρος στον ατυχή πόλεμο του 1897 18) Ο Τρικούπης για να υλοποιήσει τα μεγάλα έργα a) χρησιμοποίησε τα χρήματα του κράτους b) πήρε μεγάλα δάνεια από το εξωτερικό c) δέχτηκε χρήματα από τους Έλληνες του εξωτερικού 19) Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης a) κατάργησε το νόμο του Τρικούπη για την αντικειμενική πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων b) έσωσε τη χώρα από την οικονομική καταστροφή 20) Η χώρα κηρύχτηκε υπό πτώχευση a) το 1895 b) το 1893 c) το 1896 21) Όταν τελείωσε ο πόλεμος του 1897 η Ελλάδα a) βγήκε κερδισμένη b) αναγκάστηκε να πληρώσει μεγάλη πολεμική αποζημίωση c) έχασε εδάφη 22) Μετά τον πόλεμο του 1897 a) Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος ανέλαβε τη διαχείριση των δημόσιων εσόδων της χώρας b) οι Έλληνες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα οικονομικά τους προβλήματα χάρη στη συνετή διαχείριση 23) Η ήττα του 1897 (δύο σωστές απαντήσεις) a) επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία των Ελλήνων b) είχε θετικό αντίκτυπο στους Έλληνες c) οι Έλληνες έχασαν την εμπιστοσύνη τους τόσο στους πολιτικούς όσο και στο βασιλιά 24) Ο Τρικούπης τα χρήματα των δανείων a) τα καταχράστηκε b) τα χρησιμοποίησε μόνο για τα κρατικά έργα γιατί ήταν τίμιος πολιτικός c) τα εκχώρησε σε πλούσιους επιχειρηματίες. 25) Ο Τρικούπης ήθελε να δημιουργήσει μια χώρα a) κατά τα δυτικά πρότυπα b) μια χώρα με μόνο στόχο τη Μεγάλη Ιδέα

ΕΝΟΤΗΤΑ 20: Από την έξωση του Όθωνα έως το κίνημα στο Γουδί

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;