Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
a-e as in cake: lane, blame, brake, crane, date, flake, grade, shape, i-e as in bike: crime, dime, glide, shine, smile, tide, time, o-e as in bone: bone, close, drove, globe, home, smoke, stone, vote, u-e as in cube: flute, cute, rule, June,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Annwhitten Magic E

Ηνωμένες Πολιτείες

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά