Έναρξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εισβολή γερμανικών στρατευμάτων στην Πολωνία την 1 Σεπτεμβρίου 1939, Οι Γερμανοί με την μέθοδο του πολέμου-αστραπή κατέλαβαν - τη Δανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και το Βέλγιο, Ο γαλλογερμανικός πόλεμος - κράτησε μόνο δέκα ημέρες (5-14 Ιουνίου 1940), Οι Γερμανοί με τη βοήθεια της Βουλγαρίας - κατέλαβαν τη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα (Απρίλιος 1941)),

Σημαντικά γεγονότα Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Μαρία Κατσαμάνη)

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;