Το 1909 - έγινε το κίνημα στο Γουδί, Οι επαναστάτες ζητούσαν - την κατάργηση της βασιλείας, Στο κίνημα πήραν μέρος - αξιωματικοί του στρατού, πολίτες και οπλίτες, Μετά το κίνημα - η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραιτηθεί, οι αξιωματικοί κάλεσαν - τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Βενιζέλος έφτασε στην Αθήνα - αποφασισμένος για εκσυγχρονισμό, το κόμμα του Βενιζέλου ήταν - οι Φιλελεύθεροι, Για την αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου - προσκλήθηκαν Γάλλοι και Άγγλοι αξιωματικοί, Oι αιτίες του κινήματος ήταν - η οικονομική κρίση και η πολιτική αστάθεια, Ο Βενιζέλος - αναθεώρησε το Σύνταγμα και έκανε δωρεάν τη φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο, Εκσυγχρονισμός είναι - εφαρμογή σύγχρονων αντιλήψεων στην πολιτική και κοινωνική ζωή, Συνεταιρισμοί είναι - ενώσεις αγροτών, Γαιοκτήμονες είναι - ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης, Παράλληλα ρυθμίστηκαν - και τα εργατικά ζητήματα,

Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

από

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;