2 3/6 - 15/6, 5 6/12 - 5,5, 5 5/11 - 60/11, 4,08 - 4 8/100, 550/1000 - 0,550, 670/100 - 6,7, 67/100 - 0,67, 125/100 - 1 25/100, 3330/1000 - 3 330/1000, 3333/1000 - 3,333,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;