Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας οδήγησε τους υπόδουλους βαλκανικούς λαούς σε εξεγέρσεις για τη διεκδίκηση της ελευθερίας τους., Το πρώτο ανεξάρτητο κράτος ήταν αυτό των Ελλήνων., Οι εδαφικές διεκδικήσεις των βαλκανικών λαών σε συνδυασμό με τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων περιέπλεξαν το Ανατολικό Ζήτημα., Το 1875 ξεσπά η εξέγερση στην Ερζεγοβίνη και εξαπλώνεται στη Βουλγαρία , την Σερβία κα το Μαυροβούνιο.., Το 1877 μπαίνει στον πόλεμο και η Ρωσία, η οποία νικά και υπογράφει τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου., Οι υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις αντέδρασαν, διότι, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, έπρεπε να διατηρηθούν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. , Η συνθήκη του Αγίου Στέφανου αντικαθίσταται από τη συνθήκη του Βερολίνου (Ιούλιος, 1878), Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία κέρδισαν την ανεξαρτησία τους., Το 1885 η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κηρύξει επιστράτευση, την οποία ανέστειλαν οι Μεγάλες Δυνάμεις., Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι έτοιμος να ξεσπάσει...

Ενότητα Δ', Κεφ. 6 "Η κρίση στα Βαλκάνια"

από

Κατάταξη

Οπτικό στυλ

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;