Σωστό: ΠΙΑΝΩ, ΟΔΥΡΟΜΑΙ, ΣΚΛΗΡΑΙΝΟΥΜΕ, ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΜΑΙ, ΜΙΛΑ, ΠΑΙΖΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ, ΟΔΗΓΩ, ΛΕΙΠΕΙ, ΧΟΡΕΥΕΙΣ, ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, Λανθασμένο: ΠΙΑΝΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΜΗΛΑ, ΣΚΛΗΡΟΣ, ΠΕΖΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΟΔΗΓΟΣ, ΛΙΠΗ, ΧΟΡΟΣ, ΣΚΕΨΗ,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;