Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Closed Syllable: glass, shell, frog, on, jump, Open Syllable: go, cry, a, I, fly, Vowel - Consonant - e (VCe) Syllable: bike, snake, flute, Pete, broke,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Ogtutor Syllable Sorts

OG Tutor - Ηνωμένες Πολιτείες

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά