Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
pane azzimo - fretta del partire, Pasqua ebraica - liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, erbe amare - amarezza della schiavitù, uovo - vita nuova, salsa charoset - malta , acqua salata - lacrime antichi schiavi, vino - allegria della festa, Pasqua cristiana - resurrezione di Gesù,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά