Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Correct: 轻而易举, 来势汹汹, 呼朋唤友, 记忆犹新, 难以忘怀, Incorrect: 乱七八糟, 高朋满座, 一干二净, 人山人海, 触目惊心, 见义勇为, 丢三落四, 争先恐后,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά