Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
WHO/WHAT: The French lad, The tenth gal, A big branch, Gramp, DID WHAT: stuck the dog, had a grand sprint, struck Brent, had lunch, WHERE: in the black truck, at the ranch, on a bench, on the rump, ADD-ON: and he did flinch., and he did scram., with a grinch., then he had lunch.,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Κοινότητα Dyslexia Level 3

Ηνωμένες Πολιτείες

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά