1) Η Ελλάδα θα διοικεί την περιοχή της Σμύρνης για 5 χρόνια σύμφωνα με τη Συνθήκη.... a) των Σεβρών b) της Λωζάννης c) του Λονδίνου 2) Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στην Σμύρνη τον a) Μάιο του 1915 b) Μάιο του 1925 c) Μάιο του 1919 3) Στην Σμύρνη εγκαταστάθηκε ελληνική διοίκηση με επικεφαλή a) τον πρωθυπουργό b) τον υπατο Αρμοστή c) τον βασιλιά 4) Στο Συνέδριο που Παρισίου η Ελλάδα .... a) διατάχθηκε να αποχωρήσει απο την Σμύρνη b) πήρε άδεια επέκτασης της ελληνικής ζώνης κατοχής της Σμύρνης c) αναγκάστηκε να περιορίσει την ζώνη κατοχή στη Σμύρνη 5) Η Συνθήκη των Σεβρών... a) έγινε δεκτή από τους Τούρκους b) απορρίφθηκε από τους Τούρκους 6) Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 ο Βενιζέλος a) έχασε b) νίκησε 7) Τον Δεκέμβριο του 1920 στην Ελλάδα επανήλθε ο a) βασιλιάς Γεώργιος b) Βενιζέλος c) Κωνσταντίνος 8) Οι Μεγάλες Δυνάμεις a) υποστήριξαν το κεμαλικό κίνημα b) εναντιώθηκαν στο κεμαλικό κίνημα 9) Ο Κεμάλ υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με a) τη Γαλλία,την Αγγλία και τη Ρωσία b) τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Γερμανία c) Τη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ιταλία 10) Ο Κωνσταντίνος και η νέα πολιτική ηγεσία αποφάσισαν a) να σταματήσουν τον πόλεμο στην Μ.Ασία b) να συνεχίσουν τον πόλεμο στην Μ.Ασία 11) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δέχθηκε δολοφονική επίθεση στο Παρίσι. a) Σωστό b) Λάθος 12) Το καλοκαίρι του 1921 τα ελληνικά στρατεύματα a) αποχώρησαν από τη Σμύρνη b) πραγματοποιήσαν μεγάλη επίθεση φτάνοντας έξω από την Άγκυρα c) νικήθηκαν από τον κεμαλικό στρατό 13) Στην Αθήνα οι αντιπολιτευτικές φωνές τον Μάρτιο του 1922 a) ενισχύονται b) μειώνονται 14) Στις 13 Αυγούστου 1922 γίνεται η μεγάλη τουρκική επίθεση  και οι Έλληνες a) αντέχουν b) αντεπιτίθενται c) υποχωρούν 15) Στις 27 Αυγούστου 1922 οι κεμαλικοί μπήκαν στην Σμύρνη και η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες. a) Σωστό b) Λάθος 16) Η ανακωχή των Μουδανίων υπογράφηκε ανάμεσα στην a) Ελλάδα και την Αγγλία b) Ελλάδα και τη Γαλλία c) Ελλάδα και τη Τουρκία 17) Η δίκη των "έξι" αφορούσε a) τη δίκη που καταδίκασε σε θάνατο τους υπεύθυνους της Μικρασιατικής Καταστροφής b) τη δίκη του βασιλιά Κωνσταντίνου για την Μικρασιατική καταστροφή c) τη δίκη για τους υπεύθυνους στη πυρκαγιά στη Σμύρνη 18) Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε από την Ελλάδα και την a) Αγγλία b) Τουρκία c) Ρωσία  19) Η Συνθήκη της Λοζάνης υπογράφτηκε το a) 1919 b) 1922 c) 1923 20) Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λοζάνης τα νησιά Ιμβρός και Τένεδος παραχωρήθηκαν στην Τουρκία a) Σωστό b) Λάθος 21) Η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών. a) Σωστό b) Λάθος

Μικρασιατική καταστροφή

Θέμα

Γραμματοσειρές

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;