Δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά. - Μέρη της ακέραιης μονάδας, που γράφονται με δεκαδικό αριθμό/κλάσμα., Δεκαδικοί αριθμοί - Χρησιμοποιούνται, όταν δεν μπορώ να εκφράσω με ακρίβεια ένα μέγεθος μόνο με φυσικούς αριθμούς., Μηδενικά - Δεν έχουν καμία αξία στο τέλος των δεκαδικών αριθμών., Κάθε φυσικός αριθμός... - ...μπορεί να γίνει δεκαδικός με την προσθήκη της υποδιαστολής και μηδενικών μετά από αυτή., Δεκαδικά κλάσματα - Τα κλάσματα που έχουν παρανομαστή τον αριθμό 10, 100, 1000..., Αύξουσα σειρά - Η διάταξη των αριθμών από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο., Φθίνουσα σειρά - Η διάταξη των αριθμών από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο., Ανάμεσα σε δύο δεκαδικούς αριθμούς, μεγαλύτερος είναι... - ...αυτός που έχει μεγαλύτερο ακέραιο μέρος., Για να συγκρίνουμε δύο δεκαδικούς με το ίδιο ακέραιο μέρος,... - ...συγκρίνουμε το δεκαδικό τους μέρος.,

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΚΕΦ.25-26

από

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;