Θυμέλη, Θέατρον ή Κοίλον, Κερκίδα, Αριστερή Πάροδος, Δεξιά Πάροδος, Διάζωμα, Κλίμακα ή βαθμίδα, Εδώλια, Σκηνή, Προσκήνιο, Ορχήστρα.

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;