Μεταφορά - "να φορέσω στην καρδιά μου τα καλά της", Παρομοίωση - "θα με κάνει να βγαίνω έξω από τη φωλιά μου, σαν μια μουσική", Προσωποποίηση - "Είμαστε τριαντάφυλλα,είπαν τα τριαντάφυλλα.", Ειρωνία - "Φαίνεται ότι το ψωμί που σου ζύμωσαν δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε…", Αντίθεση - "Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά.Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια", Επανάληψη - "Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος", Υπερβολή - "ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνώ", Εικόνα - "εσύ όμως έχεις μαλλιά χρώμα χρυσαφένιο",

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;